MSB En Az Ortaöğretim Mezunu Devlet Memuru Alımı için Başvuru Yapacaklar Dikkat! Uyarı Geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2018 tarihinde başlamıştı...

MSB En Az Ortaöğretim Mezunu Devlet Memuru Alımı için Başvuru Yapacaklar Dikkat! Uyarı Geldi

MSB DEVLET MEMURU ALIMI İÇİN BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA SONA ERECEK! İŞLEMLERİ SON GÜNLERE BIRAKMAYIN

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2018 tarihinde başlamıştı. MSB'den yapılan bilgilendirmede ilgili sivil memur alımları için başvuru işlemlerinin 15 Şubat 2019 tarihi itibariyle sonlanacağı, başvuru son tarihinin uzatılmayacağı belirtildi.  Milli Savunma Bakanlığı'na Mühendis, Uzman, Mühendis, Hesap Sorumlusu, VHKİ, Teknisyen, İş Güvenliği Uzmanı, Aşçı, Gemi Adamı Öğretmeni, Hukuk Uzmanı, Berber, Hizmetli, Boyacı, Psikolog, Coğrafyacı, Mal Sorumlusu, Memur unvanlarında personel alımı gerçekleştirilecek. MSB personel alımı için başvuru işlemleri Bakanlığı'n Personel Temin sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra her bir unvan için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını dikkatle okuması ve buna göre başvuru yapması gerekli. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi olacak.

MSB Sivil Memur Alımı Başvuru Genel Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak; (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, (b) 18 yaşını tamamlamış olmak, (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.) (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
  • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)
  • Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
  • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak, Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
  • Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
  • 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı için başvuru özel şartları ve kontenjan dağılımına göz atmak için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA