MSB Asker ve Memur, Jandarma Kadın-Erkek JÖH Alımı Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er ve kamu persoenli, Jandarma Genel Komutanlığı ise JÖH alımı yapacağını duyurdu. İlanların detayları haberimizde.

MSB Asker ve Memur, Jandarma Kadın-Erkek JÖH Alımı Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma , kamu personeli ile askeri personel alımı yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan iki duyuruda kamu personeli ve sözleşmeli er alımı yapıyor. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan alımda 13 bin sözleşmeli er , lisans mezunu 51 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

13 BİN SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine, en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapılacağına yer veridi. Askerliğini yapan ve yapmayan adaylar arasından yapılan sözleşmeli er alımında adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Başvuru ekranı ve detaylı başvuru şartları için TIKLAYIN

MSB MEMUR ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Uzman kadrosuna yapılan kamu personeli alımında kadro dağılımı şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Başvuru detaylı şartları ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

JANDARMA ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf ve sözleşmeli 3375 astsubay alımı yapıyor. En az ön lisans mezunu adaylar arasından yapılan astsubay alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık şartları taşımak, Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Erkek adaylar için boy en az 1,67 m olmalıdır.
 • Kadın adaylar için boy en az 1,62 m olmalıdır.
 • Erkek adaylar için VKİ bilgisi 17 değerinden büyük, 27,49 değerinden küçük olmalıdır.
 • Kadın adaylar için VKİ bilgisi 17 değerinden büyük, 27,49 değerinden küçük olmalıdır.
 • Adayların doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1987 ve sonrası olmalıdır.
 • Önlisans mezunu adaylarda doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1992 ve sonrası olmalıdır.
 • Lisans mezunu adaylarda doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1992 ve sonrası olmalıdır.
 • Yüksek Lisans mezunu adaylarda doğum tarihi düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 01.01.1987 ve sonrası olmalıdır.

Jandarma bünyesine astsubay olarak giren adaylar, meslek içi ihtiyaca göre özel harekat (JÖH) branşına geçebilmektedir. 

Başvuru şartları, başvuru ekranı ve tüm detaylar için TIKLAYIN

TÜM KAMU İLANLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN