MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na İşçi Alımı Yapılacak

MSB bir ilan yayımladı ve engelli adaylar arasından 1 büro işçisi alımı yapılacağına yer verildi. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesine yapılan alımın detayları yazımızda.

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na İşçi Alımı Yapılacak

MSB sürekli işçi alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nda istihdam etmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak kamu işçisi alımında başvurular bugün başladı. Büro işçisi olarak yapılan personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün
açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu
durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı
maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış
olmak.
2) Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak.
3) Başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümünden
veya önlisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dalından mezun olmak.
4) Tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından
alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden alınıyor. Başvurular 19 Şubat'a kadar sürecek. İlan metni için TIKLAYIN