Milli Savunma Bakanlığı Daimi Kadrolu 57 Personel Alımı Yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere daimi kadrolu 57 personel alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Daimi Kadrolu 57 Personel Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere daimi kadrolu 57 personel alımı yapılacak. 

Başvuru şartları neler ? 

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2.  Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3.  Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6.  Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (05/04/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 7.  Başvurunun son tarihi itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 9.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 10. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan belge istenecektir).
 11.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 12. Sürekli işçi kadrolarına başvuracakların tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı işlerde çalışmasına engeli bulunmamak, seyahat engeli bulunmamak.
 13. Şoför unvanına başvuru yapacaklar için ilan tarihinden itibaren en az 3 yıllık SRC-5 belgesine sahip olmak

Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

Alımlar kura ile olacak

Milli Savunma Bakanlığı daimi kadrolu personel alımı kura ile yapılacak. Noter kura çekimi 25/04/2023 Salı günü saat 09:00 da Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı daimi kadrolu personel alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN