Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı KPSS Şartsız En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapıyor

Milli Saraylar İdaresi 19 farklı kadroda toplamda 79 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular için KPSS şartı aranmıyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı KPSS Şartsız En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı Yapıyor

En az ilkokul mezunlarına yönelik Milli Saraylar İdaresi tarafından 79 adet usta alınacak. Başvurularda sadece tek bir grupta yaş şartı aranırken diğer gruplar için herhangi bir üst yaş şartı aranmıyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

- Ahşap Oyma Ustası: 2 personel

- Ahşap Torna Ustası: 1 personel

- Çini Sona Onarım Ustası: 2 personel

- Mobilya Döşeme Ustası: 2 personel

- Gomalak Cila Ustası: 1 personel

- Halı Onarım Ustası: 4 personel

- Hasır Onarım Ustası: 1 personel

- Mobilya Ustası: 5 personel

- Saat Ustası: 2 personel

- Terzi Perde Ustası: 3 personel

- Cam Ustası: 2 personel

- Boya Badana Ustası: 9 personel

- İnşaat Ustası: 8 personel

- İskele Ustası: 6 personel

- Marangoz: 9 personel

- Motif Taş Ustası: 8 personel

- Parke Cila Ustası: 5 personel

- Sıhhi Tesisat Ustası: 3 personel

- Personel İmal Ustası: 6 personel

Başvuru Genel Şartları

1. 18 yaşını tamamlamış olmak.

2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

4. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

6. İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sürekli işçi kadrolarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

9. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

10. Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş çıraklık, kalfalık, ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.

11. En az ilkokul mezunu olmak.

Başvuru Özel Şartları

Ahşap Oyma Ustası ve Saat Ustası

Söz konusu alanda zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olanlarda 10. Maddedeki belgeler aranmaz. Adayların zanaatında ustalaştığına ve temayüz ettiğine ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru esnasında ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

İskele Ustası

Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 3-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden eDevlet şifresi ile elektronik ortamda yapacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

- Kişisel bilgiler otomatik olarak ekrana getirilecek bunlarda hata varsa düzeltilmesi gerekiyor.

- Ahşap oyma ustası ve saat ustası meslek kolları için çıraklık, kalfalık, ustalık, belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan ancak zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş adayların başvuruları esansında, zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılacak

Adaylardan başvuruları kabul edilenler uygulamaları sınav ve mülakata alınacak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /