Milli Saraylar İdaresi 231 Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Müze Görevlisi Restoratör Çözümleyici Tekniker Teknisyen ve Destek Personeli Alımı Yapıyor

Milli Saraylar İdaresi tarafından başkanlığın merkez teşkilatına 9 farklı alanda 231 personel alımı yapılacak. Başvurularda KPSS’li ve KPSS’siz alım yapılacak.

Milli Saraylar İdaresi 231 Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Müze Görevlisi Restoratör Çözümleyici Tekniker Teknisyen ve Destek Personeli Alımı Yapıyor

Kamu kurumları personel alımına devam ediyor. Memur kadrosu için Milli Saraylar İdaresi 231 personel alımı yapacak. 9 farklı unvanda yapılacak alımlar için lise, ön lisans ve lisans başvuruları bulunuyor.

Alımlar Nasıl Yapılacak

Alımlar KPSS puanı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Başvurular için lisans mezunlarının 2021-2022 KPSS P3, ön lisans mezunlarının 2022 KPSS P93 ve lise mezunlarının 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan alması gerekiyor. Diğer Teknik hizmet personeli için KPSS şartı aranmıyor, uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak

Büro Personeli: 4 personel

Müze Görevlisi: 4 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 89 personel

Çözümleyici: 1 personel

Restoratör: 42 personel

Tekniker: 4 personel

Teknisyen: 11 personel

Diğer Teknik Hizmet Personeli: 7 personel

Destek Personeli: 69 personel

Başvuru Genel Şartları

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

6. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

9. Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 3-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden online olarak yapabilecek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /