Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daimi Statüde İŞKUR Üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü 15 daimi silahsız özel güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daimi Statüde İŞKUR Üzerinden Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü 15 personel alımı için ilan yayımladı. Alınacak personeller İzmir’de istihdam edilecektir.

Yaş Şartı Kaç?

Başvuru yapmak isteyen erkek ve kadın adayların başvuru şartları arasında yaş şartı 18-45 yaş arasıdır. 6 Şubat 2005 – 2 Şubat 1978 tarihleri arasında doğan kişiler başvuru yapabilecektir.

Eğitim Şartı

Başvurular, en az ilköğretim mezunları için olup en fazla ön lisans mezunları için olacaktır.

Kura Çekimi

Alımlarda KPSS şartı aranmamaktadır. Yapılacak alımlar kura yöntemi ile belirlenecek ve alınacak personellerin dört katı kadar aday sözlü sınava alınacak.

Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını bitirmemiş olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

8. En az ilköğretim, en çok Ön Lisans mezunu olmak,

9. Gaziemir ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

10. Arşiv araştırması olumlu olmak

11. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi (Güvenlik) alımı için ilan tarihinden itibaren 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında Başvuru İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan istenilen belgelerin M.E.B. Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü İnsan kaynakları birimine (Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No: 7 Gaziemir/İZMİR), elden teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri kuruma zamanında teslim eden istekliler arasından Kura çekimi yapılacaktır.

Belirtilen süre zarfında belgelerini teslim etmeyen veya yapılan inceleme neticesinde ilanda istenilen şartları sağlamayan adaylar kura çekimi için değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

2-İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

3-En Az İlköğretim Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

4-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- Geçerliliği Devam Eden Silahsız Özel Güvenlik Belgesi

6- Geçerliliği Devam Eden Silahsız Özel Güvenlik Kartı

7- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık raporu

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir)

9- Askerlik Durum Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

10- SGK. Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

11-Öncelik Durumu Bildirir Belge (öncelik hakkına sahip ise)

12-İşkura Başvuru yapıldığına dair belge

NOT: İstenilen evrakları verilen süre içerisinde(9-13 Şubat 2023) teslim etmeyen adaylar kuraya dahil edilmeyecek olup, bu adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 6 Şubat 2023 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr adresi, E-DEVLET, ALO 170 hattı ya da İŞKUR Şubelerinden yapabilecektir.

İlan Numarası: 00007304126

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /