MGK Memur Alımı Mezuniyet Şartları ve Diğer Şartlar

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvuru tarihleri netleşirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar da netleşti.

MGK Memur Alımı Mezuniyet Şartları ve Diğer Şartlar

Resmi Gazete'de 23 Aralık tarihinde yayımlanan ilanda, MGK uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'ye girmiş ve ilgili puan şartını yerine getirmesinin yanı sıra başvuru , "SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ İLE HUKUK FAKÜLTELERİ" mezuniyet şartı ve diğer şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak diğer şartlar şu şekilde: 

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
2-  Üniversitelerin  en  az  dört yıllık  lisans eğitimi  veren  siyasal  bilgiler,  iktisadi ve  idari bilimler,  iktisat  ve  işletme  fakülteleri  ile  hukuk  fakültelerinden  ya  da  bu  fakültelere  denkliği Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilmiş  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3-  Giriş  (Sözlü)  sınavının  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  35  yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavlarının  (KPSS  A  Grubu)  KPSSP8,  KPSSP16, KPSSP21,  KPSSP26,  KPSSP28,  KPSSP31,  KPSSP36,  KPSSP43  puan  türlerinden  herhangi birinden  80  ve  üzeri  puan  almış  olmak 5-  Son  başvuru  tarihinden  önceki  beş  yıl  içinde  yapılmış  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye Tespit  Sınavından  (YDS)  en  az  (D)  düzeyinde  veya  uluslararası  geçerliliği  bulunan  ve  ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru sürecine dair yapılan resmi açıklamada," Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma  günü  mesai  saati  bitiminde  sona  erecektir.  Başvurular  Kurumun  internet  sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavı  veya  uluslararası  geçerliliği  bulunan  ve  ÖSYM  Yönetim  Kurulunca  eşdeğerliği kabul  edilen  sınav  sonuç  belgesi  eklenmesi  suretiyle  Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliği Mustafa  Kemal  Mahallesi  Dumlupınar  Bulvarı  No:254  Posta  Kodu:06530  Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir." denildi.