Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mülakatsız 22 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mülakatsız 22 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mülakatsız 22 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapacak.

Başvuru genel şartları aşağıdaki gibidir

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Alım yapılacak iller 

Başvurular başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 09/11/2022 – 18/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mülakatsız 22 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detayları için TIKLAYIN