MESKİ’ye memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis alımı başvuruları 2 Ağustos’ta Başlıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü’ne memur , bilgisayar işletmeni, mühendis unvanlarında alım yapılacak. İlgili alım için başvuru işlemleri 2 Ağustos’ta başlayacak.

MESKİ’ye memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis alımı başvuruları 2 Ağustos’ta Başlıyor

KPSS'SİZ YENİ MEMUR ALIMLARI, BEKÇİ ALIMLARI VE İŞ HABERLERİ ÜCRETSİZ CEBİNE GELSİN. TIKLA VE İNDİR.

KPSS şartının yer aldığı alımlara başvuru yapmak isteyen adayların unvanlar için ayrıca belirlenen nitelik şartlarının yanı sıra başvuru genel şartlarını yerine getirmesi ve başvuru süreci içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MESKİ memur alımı için başvuru yapmak isteyen adayların DMK’nın 48’inci maddesindeki şartları yerine getirmesi, askerlikle ilişiği olmaması, görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekiyor. 

Başvuru özel şartları ise şu şekilde :

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

MESKİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Müdürlüğü’nün memur alımı için başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek. Başvuru sırasında gerekli belgeleri inceleyen adaylar söz konusu belgelerle işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular 2-6 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Başvuru süreciyle ilgili yapılan resmi açıklamada, “Başvurular 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya [email protected] adresine göndererek yapabileceklerdir. “ denildi.

KONTENJAN DAĞILIMI

Başvuru sırasında gerekli belgeler ise şu şekilde:

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından (www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir. 

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni 

sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 

9. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri İdaremizce tasdik edilebilir), 

10. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak), 11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.