Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Memur Alımı Yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığına memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis unvanlarında memur alımı gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Memur Alımı Yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığına memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis unvanlarında memur alımı gerçekleştirilecek.

15 Haziran 2021 Salı 10:18
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Memur Alımı Yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda söz konusu kadrolar için kadın-erkek adayların başvuru yapabileceği kaydedildi.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder.

Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

  • Başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 75 puan şartını yerine getirmesi gerekiyor.
  • Alımlarda ön lisans ve lisans mezunları için kontenjan ayrılırken, adayların ayrıca unvanlara göre belirlenen bölüm şartlarını da incelemesi gerekiyor. 
  • Başvuru işlemleri 2 Ağustos ile 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol