Memur ve Mühendis: İşte BDDK Personel Alımı Başvuru Ekranı

BDDK kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden bugün başlıyor. Saat 14.00'da başlayacak memur alımı başvurusunun sayfası ve başvuru detayları yazımızda.

Memur ve Mühendis: İşte BDDK Personel Alımı Başvuru Ekranı

BDDK memur alımı başvuru ekranı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bir açıklama yapıldı ve memur alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda “Memur” ve “Mühendis” kadrolarında istihdam etmek üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından yapılacak kamu personeli alımında başvuru ekranı açıldı ve başvurular bugün alınmaya başlanacak..

70 KPSS ile yapılacak memur alımında başvurular bugün başlıyor ve 9 Nisan tarihine kadar devam edecek. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

6 MEMUR ALIMI: Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak.

2 MEMUR ALIMI : Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

4 MÜHENDİS ALIMI: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

2020 KPSS'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden bugün başlıyor. Saat 14.00'da başlayacak başvurular 9 Nisan'a kadar devam edecek. 

https://ebulten.bddk.org.tr/IKSinav/IKSorgu.aspx

Başvurular yukarıdaki sayfada başlayacak.

İlan metni için TIKLAYIN