Masabaşı çalışma fırsatı! Aile Bakanlığı büro personeli alımı yapacak: İşte aranan şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 384 büro personeli alacağını duyurdu. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurularda genel ve özel şartlar aranmakta. İşte o şartlar.

Masabaşı çalışma fırsatı! Aile Bakanlığı büro personeli alımı yapacak: İşte aranan şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) 384 büro görevlisi kadrosu için başvuruları kabul ediyor.

Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı (ASHB), 8.000 boş kadro kapsamında önlisans ve lisans mezunları da dahil olmak üzere erkek ve kadın adaylardan 384 büro pozisyonu için başvurular başlıyor. Başvuracak adayların genel ve belirtilen özel şartları taşıması gerekiyor.

alım

ASHB 384  Personel Alımı Şartları

Merkezi ve taşra teşkilatı için;

A) Genel koşullar

  • a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartların karşılanması gerekir,
  • b) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurduğu kadronun gerektirdiği branştan mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel kadrosu için belirlenen öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan ve bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir);
  • c) Bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  • ç) 657 sayılı Kanunun 4b maddesinde "Bu şekilde istihdam edilen personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde tek taraflı feshedilmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ya da Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmenin yenilenmemesi halinde, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe kurumunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.
alım

Başvuru tarihi ve yeri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda büro personeli alımı için başvurular 21 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'ndan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ e-Devlet şifresi ile giriş yapınız) yapılmalıdır.