Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik yükseltme ve Atama Esasları Genelgesi Hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alımı yapılacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Alım İlanı


Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerinde bulunan şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları yerine getirmesi gerekir.


Başvurular Nasıl Yapılır?

 • Profesör kadrosuna müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların başvurdukları bölümü belirten forma özgeçmiş, doçentlik belgelerinin tasdikli örneğini ya da kafekodlu e-devlet çıktısı, nüfus cüzdanı kartı sureti ile 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ya da yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı teslim etmeleri gerekir,
 • Doçent kadrosuna müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların, başvurdukları bölümü belirten bir forma özgeçmiş, nüfus cüzdan kartı sureti, doçentlik belgesinin tasdikli örneği ya da karekodlu e-devlet şifresi, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ya da yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı teslim etmeleri gerekir,
 • Doktor öğretim üyesi kadrosuna müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların başvurdukları bölümü belirten forma, öz geçmiş, doktora belgesinin tasdikli örneği ya da karakolda e-devlet çıktısı, nüfus cüzdan kimlik kartı fotokopisi ile 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ya da yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı teslim etmeleri gerekir,
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların üniversiteler arası kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması belgelendirilmelidir,
 • Öğretim üyesi kadrosuna müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların YDS, YÖKDİL YÖK tarafından muadil kabul edilmiş bir yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olduklarını belgelemeleri gerekir,
 • Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı veya resmi kurum ile noter onaylı ya da karekodlu e-devlet çıktısı örneklerini teslim etmeleri gerekir.

Başvuru Yeri ve Süresi
Bu ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru süresi devam edecektir. Profesör ve Doçent müracaatları Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlüğüne, doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili bilime şahsen ya da posta ile yapılacaktır. Süresi içerisinde gerçekleştirilmeyen müracaatlar, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Hangi Bölümlere Öğretim Üyesi Alınıyor?

 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri bölümü anestezyoloji ve ranimasyon ana bilim dalına alınacaktır
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi ana bilim dalına aranacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin Cerrahi Tıp birimleri bölümü çocuk cerrahisi ana bilim dalına alınacaktır,
 • 4. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri birimi Genel cerrahi bölümüne alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretimi üyesi, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri bölümünün Göz Hastalıkları ana bilim dalına alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi az, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri biriminin kadın hastalıkları ve doğum bölümüne alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Profesör, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri biliminin kurak burun boğaz Hastalıkları ana bilim dalına alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri bölümünün kulak burun boğaz Hastalıkları ana bilim dalına alınacaktır,
 • 3. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri bölümünün ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalına alacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin Cerrahi Tıp bilimlerinin tıbbi Patoloji bölümüne alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin Cerrahi Tıp bilimlerinin Üroloji bölümüne alacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin acil tıp bölümüne alacaktır,
 • 3. dereceden bir adet okutur öğretim üyesi ise tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne alınacaktır,
 • 3. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne alınacaktır,
 • 3. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin Enfeksiyon hastalıkları ve kronik mikrobiyoloji bölümüne alınacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin Halk Sağlığı bölümünü alacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin iç hastalıkları bölümüne alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin iç hastalıkları bölümünü alınacaktır,
 • 2. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin kardiyoloji bölümünü anlatacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi virgüllü tıp fakültesinin dahili Tıp bilimlerinin tıbbi farmakoloji bölümüne alınacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin temel Tıp bilimlerinin anatomi bölümüne alınacaktır,
 • 1. dereceden 1 adet Doçent doktor, tıp fakültesinin temel Tıp bilimlerinin Biyofizik bölümünü anlatacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin temel Tıp bilimlerinin fizyoloji bölümünü alacaktır,
 • 5. dereceden 1 adet Doktor öğretim üyesi, tıp fakültesinin temel Tıp bilimlerinin Histoloji ve embriyoloji bölümüne alacaktır.