Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 34 ASDEP Görevlisi Alacak!

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1500 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı kapsamında 34 Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi istihdam edecek. Adayların 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans mezunu olması ve 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.Ayrıca adayların 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Mardin il sınırları içerisinde ikamet etmeleri de isteniyor.Diğer

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 34 ASDEP Görevlisi Alacak!

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kuruma 34 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı yapılacağı açıklandı Bu kadrolarda istihdam edilecek adaylar Danışma Yönlendirme Elemanı olacaklar ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet almalarını sağlayacaklar. Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak yol, yemek bedeli ödenecek. Alımı yapılacak adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Alımı yapılacak adaylardan 10 kişi sosyal çalışmacı 10 kişi psikolog 6 kişi sosyolog 2 kişi çocuk gelişimcisi 4 kişi rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanı 2 kişi aile ve tüketici bilimleri uzmanı olacak. Adayların 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Mardin İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Adayların 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması da isteniyor. Başvurular 20 Mart 2017 Pazartesi 7 Nisan 2017 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak
 3. Üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, Polobet ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
 5. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. 2015 veya 2016 KPSS den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 8. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak
 9. Görev yapmasına engel bir sağlık sorunu ve seyahat engeli olmamak

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Ön başvuru formu
 2. Diploma Fotokopisi
 3. İkametgâh belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. 2015 veya 2016 KPSS sonuç belgesi
 6. Adli Sicil Belgesi
 7. Varsa mesleki yeterliliklere ilişkin sertifika ve belgelerin fotokopisi
 8. 2 adet fotoğraf

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını ön başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte 7 Nisan tarihine kadar Nur Mah. TOKİ yanı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Artuklu/MARDİN adresindeki Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen yapacaklar. Farklı yollarla yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için

Kamu personeli, işkur, sydv, banka personeli alım ilanlarından anında haberdar olmak için facebook grubumuza katılmak için

Kamubulteni.com KONYA