MAPEG’den 5 Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 5 sözleşmeli destek personeli alım ilanı geldi.

MAPEG’den 5 Sözleşmeli Personel Alım Duyurusu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe alınan sözleşmeli personel çalıştırılmasına yönelik esaslar bağlamında, genel müdürlüğümüzce yazılı ya da sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilmiş şekilde 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı parantez açık KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirilme işlemleri yapılacaktır.


KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış bir pozisyon sayısı için destek personeli ( aşçılık),
KPSS94 puan türünden en az 60 puan almış 4 pozisyon sayısı için destek personeli ( yemekhane ve servis elemanı ile temizlik personeli) alımı yapılacak.

Başvuru Koşulları Neler?

 • 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesine belirtilmiş hükümlerin tamamını taşımak,
 • Tercih edilecek pozisyon açısından istenilen kriterlerin tamamını taşımak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmak,
 • Müracaat işleminin yapıldığı yılın ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. Yani 1 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar bu ilana başvurabilir,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak gerekir,
 • Askerlik vazifesini yapacak çağı gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Görevini daima yapmasına mani olabilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması gerekir,

Grup Destek Personeli 1 Kişilik Aşçılık Unvanı İçin Aranan Özel Şartlar

 • Ortaöğretim kurumlarının aşçılık ya da dengi bir bölümünden mezun olmuş olmak gerekir,
 • En az lise ya da dengi okul mezunu olup da halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kurslarda verilmekte olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşçılık mesleği açısından belirlemiş olduğu kriterlere uygun açlık sertifikası ile ustalık belgesi ya da sertifikaya sahip olmak gerekir,
 • 2020 yılında yapılan kpssp94 puan türünde en az 60 puan almış olmak gerekir,


Grup Destek Personeli Yemekhane ve Servis Elemanı İle Temizlik Personeli 4 Kişilik Unvan İçin Aranan Özel Şartlar Neler?

 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olmuş olmak gerekir,
 • 2020 kpssp94 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekir,


Başvuru Süresi, Şekli İle İstenen Belgeler

 • Adaylar, müracaat işlemlerini 5 Eylül 2022 tarihi ile 14 Eylül 2022 tarihleri arasında-devlet üzerinden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kariyer kapısı kamu işe alım ya da kariyer kapısı internet sayfası üzerinden yapabilir,
 • Adaylar tabloda belirtilmiş gruplardan sadece bir tanesiyle müracaat işlemlerini gerçekleştirebilir,
 • Süresi içerisinde gerçekleştirilmeyen ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır,
 • Adaylara ait KPSS puanı ile eğitim ve askerlik, adli sicil kaydı ile nüfus bilgilerine yönelik veriler, müracaat işlemlerinin gerçekleştirileceği esnada e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilmek suretiyle alınacağı için adaylardan bu aşamada herhangi bir belge talep edilmeyecektir,


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması Süreci
Süresi içerisinde müracaat işlemlerini gerçekleştiren ve gerekli kriterleri sağlayan kişiler, müracaat süresi bittikten sonra KPSS94 puanları esas alınmak şartı ile en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaklar,
Duyurusu yapılan pozisyon sayısı kadar asil ve pozisyon sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması durumuna göre puanların eşit olması durumunda diploma notu yüksek olan adaya ve diploma notunun da aynı şekilde eşit olması durumunda ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Bilgi Alma 
Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adayla, müracaatı neticeleri ile alakalı durumlarını kariyer kapısı internet adresi üzerinden takip edebilir. Diğer taraftan başvuruları ile alakalı bütün bilgi 0312 212 80 00 telefon numarası aranarak öğrenilebilir.