Malatya İnönü Üniversitesi'ne 342 Sözleşmeli Personel Alımı için Başvurular Sürüyor

Malatya İnönü Üniversitesi'ne sözleşmeli kamu personeli alımı için 28 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemleri 12 Haziran'a kadar devam edecek.

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 342 Sözleşmeli Personel Alımı için Başvurular Sürüyor

Üniversite rektörlüğünce yapılan resmi bilgilendirmede kuruma 342 sözleşmeli personel alınacağı bildirilmiş, ilgili duyuruda ; hemşire , psikolog, diyetisyen , fizyoterapist, sağlık teknikeri unvanları için kontenjan ayrıldığı kaydedilmişti. Başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine yer verilen resmi duyuruda, başvuru genel ve özel şartları aşağıdaki gibi olmuştu: 

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı başvuruları online alınacak. Konuya ilişkin , "Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır." bilgilendirmesi yapıldı.