Lüleburgaz Belediyesine Düşük KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiyeci Alımı

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı için ilan yayımladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alımda düşük KPSS şartı var.

Lüleburgaz Belediyesine Düşük KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiyeci Alımı

Lüleburgaz Belediyesi bünyesine itfiaye eri alımı yapılacak.

Kırklareli 'ne bağlı olan Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. 60 KPSS şartı ile lise ve ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak itfaiye eri alımında başvuru şartları haberimizde.

Yayımlanan duyuruda ön lisans mezunu 6 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programlarının birinden Mezun  Olan adaylar arasından yapılacak itfaiye eri alımında adayların en az C sınıfı ehliyetinin olması gerekmektedir. 

Lise mezunu adaylar arasından yapılacak 4 itfaiye eri alımında ise adayların lise ve denki okul mezunu olması , en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

BAŞVURU

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye eri alımına başvurular 4 ile 8 Şubat tarihleri arasında alınacak. İlanlara başvurular aşağıdaki evraklarla şahsen yapılacak.

 • Başvuru Formu, (www.luleburgaz.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Boy ve kilo ölçümünü gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge

Başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.