Lise ve Önlisans Mezunlarından 170 Yeni Memur Alınacak (KPSS 50 Puanla Zabıta, İtfaiye Eri Alımı)

Lise ve önlisans mezunları arasından KPSS en az 50 puan ile 170 yeni devlet memuru alımı yapılacak. Başvurular 6 Aralık 2018 tarihinde başlayacak 12 Aralık itibariyle sona erecek.

Lise ve Önlisans Mezunlarından 170 Yeni Memur Alınacak (KPSS 50 Puanla Zabıta, İtfaiye Eri Alımı)

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 170 yeni memur alımı yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda, KPSS'den en az 50 puan alan vatandaşlar arasından 170 yeni memur alımı yapılacağı, ilgili alımda 82 kişilik kontenjanın itfaiye eri, 88 kişilik kontenjanın ise zabıta memuru alımı için ayrıldığı vurgulanmıştı.

Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sayfalarından da yapılan resmi bilgilendirmede zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvuru işlemlerinin 6 Aralık'ta başlayacağı 12 Aralık'a kadar devam edeceğine yer verilirken, başvuru işlemlerinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na yapılacağı, başvuru sırasında adaylardan Sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, mezuniyet belgesi ve başvuru formu talep edileceği belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sayfasından başvuru formunu indiren adaylar talep edilen belgelerle birlikte en geç 12 Aralık'a kadar başvurularını yapmak durumundalar. Başvuru özel ve genel şartları ise aşağıdaki gibi olacak...

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. • Türk vatandaşı olmak. • Kamu haklarından mahrum bulunmamak. • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c) 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d) İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. e) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) veya en az (E) sürücü belgesine sahip olmak.