KVKK'na Lisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na KVKK Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Uzman yardımcısı alımı için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Başvurular 31 Ağustos ile 27 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

KVKK'na Lisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna lisans mezunu ve YDS, KPSS gibi şartları yerine getiren adaylardan sınavla uzman yardımcısı alımı yapılacak. Uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuruları 31 Ağustos'ta başlayacak 27 Eylül'de son bulacak. Başvuru işlemleriyle ilgili yapılan resmi açıklamada, "Sınav başvuruları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır." denildi. 

KVKK uzman yardımcısı alımı için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış
olmak,
c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),
2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya
da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik
ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(KPSSP-3 grubu için),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),
d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

Ayrıntılı bilgilendirmeye KVKK resmi internet sitesinden erişim sağlanabilir.