Kütahya Belediyesi Kadrolu İşçi Alımı Yapıyor

Kütahya Belediyesi tarafından İŞKUR 'da yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS 'siz işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Kütahya Belediyesi Kadrolu İşçi Alımı Yapıyor

Kütahya Belediyesi işçi alacak.

Kütahya Bleediye Başkanlığı tarafındna bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunları arasından daimi işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan farklı kadrolara yapılan personel işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.ü

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR İLE BAŞVURU BİLGİLERİ