Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlanan ilanda KPSS puan şartı aranmadan kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. Bugün başvurusu başlayan ilanın detayları yazımızda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 50 işçi alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İşKUR 'da yayımladığı ilanda KPSS puan şartı aranmadan işçi alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan işçi alımında başvurular bugün başladı ve 24 Şubat tarihine kadar alınacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar       Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR VE ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 24 Şubat tarihine kadar alınacak. 

Başvuru yapmak isteyen adayların yukarıdaki evraklarla birlikte şahsen Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 5006330 Çankaya Ankara adresine müracaatını yapması gerekmektedir. 

İlan metni için TIKLAYIN