Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli ve Büro Personeli Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda toplamda 121 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli ve Büro Personeli Alıyor

Yayımlanan ilanla beraber başvuru süreci devam eden kadrolar için 121 personel alımı yapılacak. 13 ilde 3 farklı pozisyonda kadın ve erkek toplamda 121 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 30 personel

Büro Personeli: 26 personel

Destek Personeli

Temizlik personeli: 59 personel

Şoför: 3 personel

Aşçı: 1 personel

Bahçıvan: 1 personel

KPSS Şartı

Başvurular için 2022 KPSS’den 60 ve üzerinden puan almış olmak gerekiyor. Koruma ve Güvenlik görevlisi, aşçı ve bahçıvan kadrosu için P93 puan türünden, temizlik personeli için P94 puan türünden ve Büro personeli için P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almak gerekiyor.

Mülakat Var Mı?

Başvurular KPSS puanı ile olacak. başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava alınmayacak.

Başvuru Genel Şartları

-Türk Vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 -Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 16-30 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden online olarak yapacaktır. Adaylar tabloda belirtilen İl ve öğrenim durumuna göre pozisyon unvanlarından sadece bir tanesine başvuru yapacaklardır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Adayların bilgileri sisteme otomatik olarak getirilecek. Bilgilerinde hata veya eksik olanlar düzeltme/güncelleme işlemi yapacaktır.

- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

- Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Hizmet Dökümü” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Adaylarda Aranılan Özel Şartlar’da belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi ” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /