Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 206 kadro için başvuru tarihi yaklaştı. Başvurular pazartesi günü başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla 206 kamu personeli alımı yapılıyor. En az ortaöğretim mezunlarının başvuru yapabildiği kadrolar için 5 unvanda 206 personel alımı gerçekleştirilecektir.

Başvurular 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlıyor

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjan Dağılımı

Arkeolog, 40 Personel

Müze Araştırmacısı, 29 Personel

Avukat, 6 Personel

Çocuk Gelişimcisi, 4 Personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 127 personel

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Ortak Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ,

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Avukat Özel Şartlar

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Antalya (1), İstanbul (2), İzmir (2), Muğla (1)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Özel Şartlar

Özel Şartlara Ulaşmak İçin: TIKLAYIN

Çocuk Gelişimcisi Özel Şartlar

Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: İstanbul (4)

Arkeolog Özel Şartlar

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden/programlarından herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır.

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adana (1), Amasya (1), Antalya (1), Artvin (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), Edirne (3), Erzincan (1), Erzurum (2), Gaziantep (1), Hatay (1), Iğdır (2), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Yalova (1), Yozgat (1)

Müze Araştırmacısı (MÜZAR -1) 20 Sözleşmeli Personel

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Aksaray (1), Artvin (1), Batman (1), Bitlis (1), Edirne (1), Iğdır (1), Isparta (2), Konya (1), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Manisa (1), Mardin (3), Muş (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sivas (1), Tunceli (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

Müze Araştırmacısı (MÜZAR -2) 3 Sözleşmeli Personel

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hititoloji bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Ankara (1), Gaziantep (1), İstanbul (1)

Müze Araştırmacısı (MÜZAR -3) 2 Sözleşmeli Personel

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih bölümünden/programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılmaktadır,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /