Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 ve 2022 KPSS Puanıyla Kamu Personeli Alacağını İlan Etti

Kamu personeli alım ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü iki farklı alanda eğitim görmüş 25 personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 ve 2022 KPSS Puanıyla Kamu Personeli Alacağını İlan Etti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığının kamu personeli alımı yapacağı duyuruldu. Sosyal Bilimler dalında 20, mimarlık dalında da eğitim görmüş 5 kişi olmak üzere Stajyer Kontrolorlük Giriş Sınavı ile 25 personel alımı gerçekleştirilecek. Sınav sözlü olarak yapılacak.

KPSS Şartı Var Mı?

Adayların başvuru yapabilmesi için 2021 veya 2022 KPSS’den sosyal bilimler dalında P8, P16 ve P21 puan türlerinin herhangi birinden mimarlık dalında ise P1, P2 ve P3 puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Yaş Şartı

Başvuru yapacak adayların 2023 yılı ocak ayının birinci gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. (1 Ocak 1988 sonrası doğanlar başvuru yapabilecek)

Başvuru Genel Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak,

2. Erkek adaylar için sözlü sınavın başlangıç tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak.

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az (C) seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belgeye sahip olmak.

5. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili problem olmamak.

7. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.

8. Daha önce giriş sınavına en fazla iki defa katılmış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 26 Aralık 2022 saat 09.00’dan itibaren 16 Ocak 2023 tarihi saat 18.00’e kadar yapabilecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1. e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri başlatıldığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte, denkliği gösterir belgeleri pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet üzerinde ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.

3. Dil yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir belgeye sahip olan adayların söz konusu belgeyi pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinde Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 30/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde tek aşamada yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava davet edilecek adayların aşağıdaki belgeleri sözlü sınav öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:

a) Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için diploma örneği ile denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) YDS/e-YDS dışında yabancı dil yeterlik belgesi sunan adaylar için, söz konusu belgenin aslı ya da onaylı örneği.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /