Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Büro Personeli Şoför ve Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylara yönelik 171 kamu personeli alımı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Büro Personeli Şoför ve Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför alımı ilanı yayımladı. 2022 KPSS puanıyla yapılacak alımlar için başvurular 23 Ocakta başlayacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro Personeli 29 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 54 personel (49 erkek, 5 kadın)

Şoför, 5 personel

Temizlik Görevlisi, 83 personel (67 erkek, 16 kadın)

Başvuru Genel Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Büro Personeli Başvuru Genel Şartları

- Belirtilen bölümlerden mezun olmak

- Görevini sürekli yapmasına engel olacak hastalık ve benzeri durumu olmamak

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

- Lisans mezunu alacak kadrolar için 2022 KPSS P3 puan türünden, ön lisans mezunu adaylar için ise KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

13 Farklı Kategoride Büro Personeli Alımı Yapılacak

Büro Personeli Başvuru Özel Şartları

Büro Personeli (Büro PRS-1) 1 Personel

- Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik ve Reklamcılık, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi bölümleri Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

Büro Personeli (Büro PRS-2) 4 Personel

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): Adana (1), İstanbul (1), İzmir (2)

Büro Personeli (Büro PRS-3) 2 Personel

- Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-4) 3 Personel

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (1), İzmir (2)

Büro Personeli (Büro PRS-5) 2 Personel

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-6) 3 Personel

- İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (1), İzmir (2)

Büro Personeli (Büro PRS-7) 2 Personel

- Maliye, Mali Uygulamalar, Maliye-Muhasebe Ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-8) 2 Personel

- Medya ve İletişim, Sosyal Medya Uzmanlığı, Sosyal Medya Yöneticiliği Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-9) 1 Personel

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

Büro Personeli (Büro PRS-10) 1 Personel

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde Arapça YDS belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): İstanbul (1)

Büro Personeli (Büro PRS-11) 2 Personel

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-12) 2 Personel

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): İstanbul (1), İzmir (1)

Büro Personeli (Büro PRS-13) 4 Personel

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümleri ile İşletme Fakültelerinin İşletme ve İktisat Fakültelerinin İktisat bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- En az fiilen 90 gün “4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” veya “4311.06 Ön Muhasebeci” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): İstanbul (1), İzmir (3)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Genel Şartları

- Belirtilen bölümlerden mezun olmak

- Güvenlik görevlisi görevini yapmaya engel olacak sağlık durumu olmamak

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

- Lise mezunu alacak kadrolar için 2022 KPSS P94 puan türünden, ön lisans mezunu adaylar için ise KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

- Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak

- En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

- Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi Özel Şartları

KGG-1, 8 PERSONEL

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

- Erkek olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (8): Ankara (1), Erzurum (2), İzmir (5)

KGG-2, 41 PERSONEL

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- Erkek olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (41): Ankara (1), Bursa (1), Erzurum (2), İzmir (31), Kastamonu (1), Konya (1), Mersin (1), Tokat (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

KGG-3, 3 PERSONEL

- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

- Kadın olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjanlar (3): İzmir (3)

KGG-4, 3 PERSONEL

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- Kadın olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjanlar (2): İzmir (2)

Şoför 5 personel

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. D veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4. En az fiilen 90 gün “8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)”, “8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)” veya “8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7. Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (5): Ağrı (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Edirne (1), Uşak (1)

Temizlik Personeli Erkek TMZ-1, 67 personel

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 90 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Temizlik Görevlisi” veya “9622.01 Beden İşçisi (temizlik)” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (67): Afyonkarahisar (1), Ankara (7), Batman (1), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), Denizli (1), Eskişehir (3), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (13), İzmir (20), Kars (1), Kayseri (1), Konya (2), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (3), Sivas (1), Şırnak (1), Van (2)

Temizlik Personeli Kadın TMZ-1, 16 personel

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5 En az fiilen 90 gün “9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)” veya “9112.06 Temizlik Görevlisi” meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Ankara (5), İstanbul (6), İzmir (5)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını elektronik ortamda 23 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecektir.

Adaylar sadece 1 il ve öğrenim durumuna göre 1 pozisyona başvuru yapabilecektir.

İLANLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /