Kültür Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatrolarına KPSS'siz En Az Ortaokul Mezunu Kamu Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ortaokul mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımının başvuru bilgileri yazımızda.

Kültür Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatrolarına KPSS'siz En Az Ortaokul Mezunu Kamu Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 243 personel alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az ortaokul mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara alınacak adaylar için başvuru bilgileri şu şekilde:

1. İLAN

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerine yapılacak personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:

Başvuru şartları ise şu şekilde:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

SANATÇI

1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak, 2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak, 3- Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL

1-Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2-Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3-Sahne Mekanikçisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

4-Sahne Marangozu: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya İmalatı dalına ait işyeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

5-Sahne Kunduracısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

6-Sahne Terzisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

7-Sahne Makinisti: Fiziki yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

8-Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; Resim bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya resim dalında kendisini yetiştirmiş ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

9-Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

10-Kartonpiyer: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Yapı İç Mekan Dekorasyonu bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Yapı Dekorasyonculuğu dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı ile sınav tarihleri Genel Müdürlüğümüz www.devtiyatro.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayımlanacaktır. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İlan metni için TIKLAYIN

2. İLAN 

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet
adreslerinden temin edilebilecektir.
Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "C" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf,
jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine
interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de
yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi
gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun
sorumluluğunda değildir.
Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep
formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemek kaydıyla birden fazla
branşta sınava girebileceklerdir. Ayrıca; ayrı ayrı iş talep formu vermek veya aynı iş talep
formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir.
İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz
olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr
internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine
gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler
işleme alınmadan iade edilecektir.
Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler
sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır.

- İSTENİLEN BELGELER:
1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno,
trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim
belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;
Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor (erkek), bas (erkek) ve semazen
branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte
ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösteren
öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.
E- ÖZEL KOŞULLAR:
1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.
Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
2- Ritim, tenor ve bas sınavına girecek adayların sınava kendi eşlikçileri ile gelmeleri
zorunludur.
3- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet)
getirmeleri zorunludur.

İlan metni için TIKLAYIN

KAMU İLANLARINI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

3. İLAN

-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

2- Bale Solist Sanatçıları için, Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarların bale bölümünden lisans düzeyinde, Kordöbale için ise bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak.

3- SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL İÇİN;

Kondüvit için;

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera - şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Suflör için;

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera-şan bölümünden lisans düzeyinde veya Yükseköğretim Kurumları bünyesinde eğitim veren müzik fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak

Üst yazı Personeli için,

a) Yükseköğretim Kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce ve İtalyanca) iyi derecede bilmesi,

c) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak,

d) Nota okuma ve takip etme yetisine sahip olma

e) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

4- Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] , [email protected] e-posta adreslerine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı Kurumumuz www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacaktır. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

iş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

iş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

5- Bir adet son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında )

ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

2- Sınavına girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

3- Adaylara sınavda Ek 1 'de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır. Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilir.