Kültür Bakanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacak.

Kültür Bakanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kültür Bakanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacak.

Başvuru genel şartları : 

  • Türk Vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru şekli ve zamanı

- Adaylar başvurularını, 14 Nisan 2023 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100. Yıl Çankaya / ANKARA adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kültür Bakanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN