KPSS'siz Kadrolu: Kamuya Sekreter, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve İşçi Alımı Başladı

Kamuya farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı illerde belediyeler bünyesine yapılan kamu işçisi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz Kadrolu: Kamuya Sekreter, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve İşçi Alımı Başladı

Belediyelere KPSS'siz sekreter, güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen ve işçi alınacak.

İŞKUR üzerinden ilan yayımlayan bazı belediyeler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından şoför, güvenlik görevlisi, sekreter, teknisyen, sayaç okuma personeli, temizlik personeli gibi kadrolara KPSS puan şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı illerdeki belediyeler bünyesine kadrolu olarak yapılan kamu işçisi alımında başvuru bilgilerine kamu bülteni olarak bu yazımızda yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

BURSA

ÇORLU

İZMİR

TEKİRDAĞ

MUĞLA

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN