KPSS'siz İlanlar: 3500 TL Maaşla Sınavsız 233 Memur Personel Alımı

KPSS puan şatı olmadan farklı illerdeki belediyelere personel , memur ve kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz İlanlar: 3500 TL Maaşla Sınavsız 233 Memur Personel Alımı

KPSS 'siz 233 belediye personeli alınacak.

KPSS puan şartı olmadan farklı illere mezuniyet şartı olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar araısndan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda personel alımı başvurusunun başladığına , başvurularını yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerektiğine yer verildi. 

Farklı illerdeki belediyelere yapılan alımlarda detaylar şu şekilde:

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

İLANLAR