KPSS'siz İlanlar: 13 Şehirde Kamuya Sekreter, İşçi ve Zabıta Alımı

13 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımı 13 şehre yapılıyor. Başvuruya ilişkin bilgiler haberimizde.

KPSS'siz İlanlar: 13 Şehirde Kamuya Sekreter, İşçi ve Zabıta Alımı

13 belediyeye KPSS'siz personel alımı.

İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurulara baktığmızda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklanırken alınacak personellerin zabıta, büro memuru ve işçi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Belediyeler ile belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri bünyesine yapılan personel alımlarına baktığımızda adaylardan KPSS şartı istenmediği, başvuru yapmak isteyen adayların ilköğretim, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu olması gerektiğine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Belediyeler bünyesine yapılan personel alımında genel koşullar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR BİLGİLER

Yeni ilanlarından haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN