KPSS'siz İlan: 4 Şehirde Kamuya Ambulans Şoförü, Büro Memuru ve Personel Alımı İŞKUR'da Yayımlandı

4 farklı kurum İŞKUR üzerinden duyuru yayımladı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Ambulans sürücüsü, büro personeli, mühendis ve işçi kadrolarına yapılan alımın başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz İlan: 4 Şehirde Kamuya Ambulans Şoförü, Büro Memuru ve Personel Alımı İŞKUR'da Yayımlandı

Kamuya 4 şehirde ambulans şoförü, büro memuru ve personel alınacak.

İŞKUR üzerinden 4 duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularda kamuya ambulans şoförü, mühendis ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvuruya ilişkin detaylar şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda Aydın, Antalya, Mersin ve Ankara'da belediye ile kamu şirketlerine personel alımı yapıldığı görüldü. İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir:

  • a)Türk vatandaşı olmak,
  • b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c)Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İLAN METİNLERİ

İŞKUR'da yayımlanan ilanların metinleri şu şekilde:

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLAYIN