KPSS'siz Büro Memuru ve İHA Pilotu Alımı İlanı Yayımlandı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Bozüyük Belediyesi bünyesine İHA pilotu, büro memuru ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşte personel alımının başvuru detayları ve şartları.

KPSS'siz Büro Memuru ve İHA Pilotu Alımı İlanı Yayımlandı

KPSS'siz İHA pilotu ve büro personeli alınacak.

İŞKUR üzerinde ilan yayımlayan Bozüyük Belediyesi , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruların bugün başladığı ve 5 Mart 2020 tarihine kadar alınacağına yer verildi. 

KPSS ŞARTI YOK

İŞKUR üzerinden yayımlanan duyuruda Bozüyük Belediyesi bünyesine yapılacak personel alımında KPSS şartının aranmadığına yer verildi. İlanın başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

- Atanacağı görevi yapmasına engel sağlık sorunu olmaması.

- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

İLAN METNİ

Bozüyük Belediyesi tarafından yayımlanan ilan metni şu şekilde:

İlana başvuracaklarla bilgi alış verişi için  TIKLA KATIL