KPSS'siz 15 Belediye'ye Personel Alımı: İşte Sekreter, Büro Memuru, İşçi Alımı

Farklı illerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz 15 Belediye'ye Personel Alımı: İşte Sekreter, Büro Memuru, İşçi Alımı

Belediyelere personel alınıyor.

Farklı illerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kadrolu personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanınlarına baktığımızda 15 ilan yayımlandığı ve bu 15 ilan ile çok sayıda personel alınacağına yer verildi.

KPSS ŞARTI YOK

Tüm ilanların ortak yönü KPSS şartı olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsüned yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.

KADROLU ALIM

Aşağıda yer alan ilanlar ile alınacak personeller, belediyeler bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanların ortak başvuru şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli olması.

İLANLAR

İlan başvuru bilgileri, başvuru detayları, istenen evraklar ve başvuru adresleri şu şekilde:

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN