KPSSS 50-70 Puan Şartı ile En Az Lise Mezunu Memur Alımı Duyurusu-3500-4000 TL Maaşla

Kulu Belediyesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapılıyor. KPSS 50 ve 70 puan şartı ile yapılan memur alımı için başvuru süresi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzatıldı. İşte başvuru şartları ve başvuru detayları .

KPSSS 50-70 Puan Şartı ile En Az Lise Mezunu Memur Alımı Duyurusu-3500-4000 TL Maaşla

50 KPSS ile en az lise mezunu memur alımı.

Konya Kulu Belediyesi tarafından yayımlanan memur alımına başvurular devam ediyor. KPSS 50 ve 70 puan şartı ile yapılacak memur alımında başvurular için bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuruların 27 Nisan 2020 günü sona ereceğine yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Kulu Belediye Başkanlığı bünyesine atanmak üzere yapılan memur alımında başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılıyor. 

a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

ğ) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Başvurular, Kulu Belediyesine şahsen yapılabilecektir. Eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru belgeleri Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilir veya Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresine elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Başvurular 27 Nisan 2020 günü saat 17.00 'da sona erecektir. 

Diğer ilanları takip ve bilgi alış verişi için   TIKLA KATIL