KPSS'den 55 puan alanın belediyede işi hazır! Sertifikası olana müjde: Çok sayıda güvenlik görevlisi ve koruma alınacak

Belediye, yeni memur alımı sürecini başlattı. Başvuruda bulunacak adaylardan en az 55 KPSS puanı istenmektedir. Bu alımda Ön Lisans ve Lisans mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için yer açılacaktır.

KPSS'den 55 puan alanın belediyede işi hazır! Sertifikası olana müjde: Çok sayıda güvenlik görevlisi ve koruma alınacak

Belediyelerin memur alım başvuruları başladı. Güncel duyuruya göre, Bahşılı Belediyesi, Ön Lisans ve Lisans mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların belirli şartları karşılamaları beklenmektedir.

Belediye Memur Alım Başvuruları:

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular 15 Kasım 2023 tarihine kadar alınacak. Başvurular, belirtilen tarihlerde şahsen yapılacak ve adayların gerekli belgeleri ibraz etmeleri istenmektedir.

Başvuru Adresi ve Tarihleri:

Başvurular, Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası'nda 15 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

özel güvenlik

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler şunlardır:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) KPSS Sonuç Belgesi,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

ğ) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru Şartları ve İstenen Nitelikler:

Başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi için 5188 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS şartı: Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Sonuç olarak, Bahşılı Belediyesi'nin düzenleyeceği memur alımı için belirtilen tarihlerde ve gerekli belgelerle başvuruda bulunulması önemlidir.