KPSS Şartı Yok: Kamuya Zabıta, İtfaiye, Sekreter ve Personel Alımı

Kamuya KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Belediyelere yapılan alımda adayların yardımcı zabıta itfaiye personeli, sekreter ve büro personeli ile işçi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. İlanlar yazımızda.

KPSS Şartı Yok: Kamuya Zabıta, İtfaiye, Sekreter ve Personel Alımı

Belediyelere KPSS'siz zabıta, itfaiye personeli, sekreter ve işçi alınacak.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda , farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan şartı olmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuruya ilişkin detayları İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından bugün adaylara duyuruldu. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda belediyelere, belediyelere bağlı kamu şirketlerine yapılan personel alımlarına değindik.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

İlana başvuru yapacak adayların yukarıda verilen genel şartları taşıması gerektiğinin altı çizildi. 

BAŞVURU DETAYLARI