KPSS Şartı Yok: 3 Belediyeye İtfaiye Personeli ve Büro Memuru Alımı Başladı

3 belediyeye KPSS şartı olmadan personel alımı için İŞKUR 'da ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda büro memuru ve itfaiye destek personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS Şartı Yok: 3 Belediyeye İtfaiye Personeli ve Büro Memuru Alımı Başladı

3 Belediyeye KPSS'siz personel alımı.

3 farklı belediyeye bağlı kamu şirketleri tarafından İŞKUR 'da duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularda büro memuru ve itfaiye personeli kadrolarına KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Kamu işçisi olarak yapılacak personel alımında başvuru detayları kamubulteni.com 'da. 

İŞKUR 'DA YAYIMLANDI

İlanlar İŞKUR 'da gece yayımlandı Yayımlanan ilanlara biz de kamubultnei.com olarak yer verdik. İşte başvuru genel şartları:

- T.C. vatandaşı olmak.

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

İLAN METİNLERİ

İŞKUR 'da yayımlanan ilan metinleri şu şekilde:

Bursa Orhaneli İlçesi personel alımı:

Mersin Tarsus ilçesi personel alımı ilanı:

Çorum Sungurlu ilanı.

İlanları takip ve kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA KATIL