KPSS ile Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Memur Alımı Yapacak

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda uzman yardımcısı kadrosuna 40 memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanına göre yapılan memur alımında başvuru detayları haberimizde.

KPSS ile Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Memur Alımı Yapacak

Nükleer Düzenleme Kurumu memur alacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak adaylar nükleer düzenleme uzman yardımcısı kadrosunda çalıştırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Nükleer Düzenleme  uzman yardımcısı kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

- İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik yapmış ya da tecilli,

- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

MEZUNİYET ve KPSS ŞARTI 

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan mezuniyet şartı şu şekilde;

2 uzman yardımcısı alımı: Elektrik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği KPSSP1

2 uzman yardımcısı: Endüstri Mühendisliği KPSSP1

9 uzman yardımcısıFizik Mühendisliği KPSSP1

1 uzman yardımcısıHukuk KPSSP4

2 uzman yardımcısıİnşaat Mühendisliği KPSSP1

1 uzman yardımcısı Kimya Mühendisliği  KPSSP1

6 uzman yardımcısı Makine Mühendisliği  KPSSP1

4 uzman yardımcısıMetalürji ve Malzeme Mühendisliği  KPSSP1

10 uzman yardımcısıNükleer Enerji Mühendisliği KPSSP1 

1 uzman yardımcısıSiyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KPSSP38 veya KPSSP48

Adayların yukarıda yazan KPSS puan türlerinden en az 80 alması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana baçvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 2 Aralık tarihine kadar yapılacak.

Dilekçe,

Elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu

Elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması Formu

Özgeçmiş,

Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da Kurumca onaylanmış örneği,

KPSS sonuç belgesi

Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

İki fotoğraf,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA