KPSS en az 60 Puanla TENMAK'a Kadrolu Kamu İşçisi Alınacak

TENMAK’tan yapılan resmi duyuruda kuruma aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi unvanlarında alım yapılacağı belirtilmiş, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra söz konusu unvanlara göre belirlenen şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştı. 

KPSS en az 60 Puanla TENMAK'a Kadrolu Kamu İşçisi Alınacak

UZMAN ÇAVUŞ, ASKERİ PERSONEL, POLİS ALIMLARI, İŞÇİ HABERLERİ VE DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

TENMAK’tan yapılan resmi duyuruda kuruma aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi unvanlarında alım yapılacağı belirtilmiş, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra söz konusu unvanlara göre belirlenen şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştı. 

TENMAK personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda arancak şartlar şu şekilde sıralandı:

Genel Şartlar: 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi
  itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak,
 9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
  birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

KONTENJAN DAĞILIMI

Başvuru süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

 • 1)  Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • 2)  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ilan edilen 2 adet temizlik görevlisi kadrosuna başvuru sonucu hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri
  çerçevesinde Eski Hükümlü kontenjanında sürekli işçi olarak istihdam edileceklerdir.
 • 3)  Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri
  halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
 • 4)  Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar
  başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Kurumumuza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacaktır.
 • 5)  Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.
 • 6)  İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter
  huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 • 7)  Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde
  başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.