KPSS En Az 60 Puan , Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından 278 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak - Başvuru Özel Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS en az 60 puan şartıyla, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden zabıta memuru alınacak.

KPSS En Az 60 Puan , Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından 278 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak - Başvuru Özel Şartları

Bekçi Alımı, Polis Alımı, Son Dakika İş Haberleri Mobil Cihazına Ücretsiz Gelsin İstiyorsan Ücretsiz Uygulamayı İndir. 

Kadın ve Erkek adaylar ilgili alım için başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartları ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

 • Başvurular 21 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvuru formuna www.turkiye.gov.tr adresinden erişilecek.
 • 278 Zabıta memuru alımı için sınava toplam 1390 kişi davet edilecek. Adaylar KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.
 • Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 5 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanacak

Başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

278 ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB ZABITA MEMURU ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI