Kozluk Kaymakamlığı 40 Güvenlik Korucusu Alacak

Batman'ın Kozluk ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere 40 güvenlik korucusu alınacak.

Kozluk Kaymakamlığı 40 Güvenlik Korucusu Alacak

Batman Kozluk Kaymakamlığı resmi internet sayfasından yapılan duyuruda Akçalı, Alıçlı, Armutlu, Geçitaltı, Tosunpınar, Yazılı, Yenidoğan Ase, Akçakışla, Beşkonak, Beybağı, Güllüce, Taşlık, Uzunyazı, Samanyolu, İnişli Köyleri ile Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında azalan Güvenlik Korucusu sayısının takviyesi amacıyla 40 güvenlik korucusu alımı yapılacağı belirtildi.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor : 

GK’LARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR.

(GKK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)

1.       Türk vatandaşı olmak,

2.       Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3.       30 yaşından büyük olmamak (GGK’lar için 37 yaşından büyük olmamak), yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 38 yaşını aşmamış olmak (En küçük yaştan başlanarak değerlendirme yapılacaktır.),

4.       Okuryazar olmak,

5.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.       5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,

7.       Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis vayahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç Neyine kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8.       3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9.       Kan davasına karışmamış ve ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10.     Hali hazında görevlendirileceği köyde en az (1) yıl ikamet ediyor olmak,

11.     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak,

12.     Siyasi parti üyesi olmamak,

13.     Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

Şartları dikkate alınacaktır.

GK’LARIN MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

(GK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.8)

1.         Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, valilik veya kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.

2.         Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

  1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

  1. Diploma veya okuryazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.

  1. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge.

           (ç)       Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir, sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır)

  1. 6 adet vesikalık fotoğraf.

  1. Sabıka kaydı. (Not: Sabıka kaydı Arşiv kaydı ile birlikte istenecektir.)

  1. Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgâh ilmühaberi.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA