Konya Büyükşehir Belediyesi 65 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihi Açıklandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 65 KPSS puanı ile kadın ve erkek adaylar arasından memur alımı yapılacağı açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 65 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihi Açıklandı

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda zabıta memuru kadrosunda çalıştırmak üzere ön lisans mezunu adaylar arasından 50  kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımı için başvuru bilgileri şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Konya Büyükşehir Beleidyesi tarafından yayımlanan 50 zabıta memuru alımının başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

●    Türk Vatandaşı olmak,
●    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
●    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
●    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
●    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
●    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
●    İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
●    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
●    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
●    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
●    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. 

●    Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
●    Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
●    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
●    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
●    2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

Başvurular şahsen yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN