Konya Büyükşehir Belediyesi 143 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay yayımlanan 143 personel alımı için başvurular başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 143 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Az önce yayımlanan ilanla Konya Büyükşehir Belediyesi herhangi bir ikamet şartı olmadan 143 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru için 2022 KPSS puan şartı aranırken sıralamaya giren adaylar sözlü sınava alınacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Memur: 56 personel

Mühendis: 58 personel

Mimar: 4 personel

Tekniker 25 personel

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Kadro Dağılımı ve Özel Şartlar

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

- İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Sözlü sınava katılmak için adaylar başvurularını 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA) adresine yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /