Kızılay KPSS Şartsız 2023 Yılı Personel Alımı İlanı Yayımladı

Kızılay, sınavla personel alım ilanı yayımladı. Acil yardım ve afet yönetimi uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacağını belirten Kızılay, başvuruları açtı.

Kızılay KPSS Şartsız 2023 Yılı Personel Alımı İlanı Yayımladı

Acil yardım ve afet yönetimi uzman ve uzman yardımcısı kadrosu için sınavla personel alımı yapacağını duyuran Kızılay, genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi bölümlerinden oluşacak bir sınavla personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular Ne Zaman?

Kızılay tarafından duyurulan ilanda başvurular 22 Aralık itibariyle başladı. 13 Ocak 2023 saat 17.00’ye kadar devam edecek olan başvurularda sınavlara davet edilecek adaylara 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Başvuru İşlemleri Nasıl Olacak

Başvurular online olarak Kızılay sayfasından yapılacaktır. Özgeçmiş oluşturan adayların özgeçmişlerine son 6 ayda çekilmiş fotoğrafını eklemesi gerekmektedir. İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri / Tercihlerim bölümündeki sisteme genel anlamda tanımlanmış tüm soruların cevaplanması gerekmektedir.

Yazının sonundaki bağlantı üzerinden başvuru sayfasına ulaşabileceksiniz.

Başvuru Şartları

- Üniversitelerin ‘Tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi’ ve ilgili diğer bölümlerinden (BESYO, Spor Akademisi, Mühendislik(Tercihen Meteoroloji Mühendisliği vb.) mezun olmak,

- 01.01.1990 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecek,

-Tercihen iyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

- Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek, zor saha koşullarında çalışabilmek ve seyahat engeli olmamak,

- Saha görevlerinde bulunmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmamak (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu talep edilecektir),

- Yoğun stres altında çalışabilmek, sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alabilme yetkinliğine sahip olmak,

- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

- Çok kültürlü ortamlarda çalışmaya uygun olmak,

- Empati kurabilme yeteneğine sahip olmak,

- Karmaşık problemler karşısında alternatif çözümler üretip doğru kararlar alabilmek,

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilmek,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak,

- En az B sınıfı ehliyete sahip, aktif sürücü olmak tercihen SRC belgelerine sahip olmak.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzman/Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

- Yurt içi veya yurt dışında yürütülen afet müdahale çalışmalarına ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alınması,

- Afet alanındaki ekiplerde görev alınması, alanda yürütülen faaliyetlerin icra edilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

- Afet bölgesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerin (yardım dağıtımı, beslenme hizmeti sunumu, beslenme ve barınma tesislerinin kurulması, haberleşme sistemlerinin kurulması, arama kurtarma, afet iyileştirme çalışmaları, olay yeri yönetimi vb.) ekip iş dağılımı kapsamında mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirilmesi,

- Afet ve acil durumlara ilişkin alandan gelen bilgiler çerçevesinde durum tespiti ve etki analizinin yapılması,

- Afet alanında salgın hastalık, terör, KBRN-p tehditleri, iç savaş vb. durumların izlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Afet ve acil durumlarda görev alan tüm birimler (Operasyon, Lojistik, Bağış, Finans, İnsan ve Araç Kaynağı, Barınma, Beslenme vb.) tarafından yürütülen çalışmaların koordine edilmesi, yapılan işlemlerin anlık ve periyodik raporlanması,

- Beslenme Strateji Planı, Kızılay Afet Planları, Türkiye Afet Müdahale Planı, İl Beslenme Operasyon Planlarının hazırlanması,

- Türkiye Afet Müdahale Planı Beslenme Hizmet Grubu planları ile yerel düzey il planlarının hazırlanması,

- Afet yönetimi ile ilgili usul ve esasların (kurumsal plan, bölgesel ve ulusal afet müdahale planları, acil durum planları, standart operasyonel esaslar, yönergeler, vb.) hazırlanması,

- Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliği yapılabilecek paydaşların belirlenmesi ve iş birliği protokolü/sözleşmesi imzalanmasının sağlanması,

- Afet ve acil durumlar sonrası afet alanında beslenme hizmeti sunumu yapan veya yapmak isteyen STK/Kurum, Kuruluş vb. akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Cenevre sözleşmeleri ve ek protokoller ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

- Afet müdahale süreçlerinin ve faaliyetlerinin izlenmesi ve ulusal/uluslararası afet yönetim stratejileri ve Kızılay Afet Müdahale Planı çerçevesinde gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Afet anında ihtiyaç duyulan raporların, bilgi notlarının, diğer belgelerin hazırlanması ve basılı veya dijital ortamda servislerin, grupların ve ekiplerin kullanımına sunulması ve arşivlenmesi,

- Afet sonrası afetzedelerin normal hayatlarına dönüşlerinin kolaylaştırılması amacıyla bölgesel iyileştirme projeleri hazırlanması ve uygulanması,

- Afet sonrası sosyal ve ekonomik destek çalışmalarının projelendirilmesi ve uygulanması,

- Toplumsal afet bilincinin yükseltilmesi, direnç kültürünün oluşturulması ve farkındalığın artırılması amacıyla projeler geliştirilmesi ve uygulanması,

- Hyogo Çerçeve Eylem Planı çerçevesinde toplum bilincinin arttırılması amacıyla ders/el kitapları, rehber ve posterler gibi çeşitli basılı eğitim materyaller ile aktivite, oyun ve uygulamaları içeren basılı olmayan eğitim materyallerinin ilgili yapılar ile koordineli olarak geliştirilmesi ve uygulanması,

- Afet risklerinin azaltılması için ihtiyaçların belirlenerek politikalar ve stratejiler üretilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması,

- Afet risklerinin azaltılması amacıyla doğal, meteorolojik, teknolojik ya da insan kaynaklı tehlikelere yönelik temel bilgilerin ve verilerin toplanıp analiz edilmesi,

- Sendai Bildirgesi kapsamında çalışmaların yürütülmesi ve projeler geliştirilmesi,

- Toplumun afet direncinin artırılması ve afetlere hazırlıklı olabilmeleri için her seviyede afet dirençliliği eğitimlerinin verilmesi,

- Ulusal, Bölgesel ve İl/İlçe bazlı risklerin analizlerinin yapılması ve Bölge Merkezleri/Müdahale Merkezleri/Şube Başkanlıkları vasıtası ile toplum direncinin arttırılması çalışmalarının yürütülmesi,

- Ulusal, Bölgesel ve İl/İlçe bazlı afet istatistiklerinin çıkartılması, değerlendirme raporlarının hazırlanması, zarar azaltma programlarının geliştirilmesi,

- Bölge Afet Yönetim Merkezleri ile Afet Müdahale Merkezleri tarafından olağan dönem faaliyetlerinin işletilmesine destek sağlanması,

- Beslenme alanında yayınlanan Ulusal mevzuatlar ve Uluslararası standartların takip edilmesi,

- Beslenme araçlarının (mobil mutfak, sahra mutfak, ikram aracı, dağıtım aracı vb.) geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,

- Ülke genelinde beslenme ekipmanlarının takibinin yapılarak, gerektiğinde afet bölgesine sevk ve kurulum işlemlerinin koordine edilmesi,

- Afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirilmesi, kamp planları oluşturulması, barınma alanlarında eğitim, ibadet vb. temel sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla proje geliştirilmesi ve planlama yapılması,

- Alanıyla ilgili her türlü yasal mevzuatın takip edilmesi, değişiklikler olması durumunda uygulamaların güncellenmesine ilişkin önerilerin hazırlanması.

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /