Kıyı Emniyeti işçi alımı yapıyor! En az lisans mezunu olma şartı var

Kıyı Emniyeti ile ilgili 8 işçi alımına yönelik başvurular sona eriyor.

Kıyı Emniyeti işçi alımı yapıyor! En az lisans mezunu olma şartı var

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine daimi işçi alımı statüsü çerçevesinde personel istihdam edilecek. Başvurular bugün (17 Mayıs) sona eriyor. Başvuru yapacak kişilerin genel ve özel koşullar taşıması gerekmektedir.

Kamuya KPSS ile KPSS şartsız olarak işçi, memur ve sözleşmeli çalışanların alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti'ne 8 işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Kıyı Emniyeti İşçi Alım Şartları

• Türk vatandaşı olunması,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamış,

• 5237 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde belirtilen süre dolduktan sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; Yukarıda belirtilen suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş veya affedilmiş, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç varlıklarını aklama suçu ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

• 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191'inci maddelerinde öngörülen suçlardan dolayı hakkında herhangi bir mahkûmiyet veya teminat kararı verilmemesi,

• 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde geçerli kılavuz kaptan lisansına sahip olmak.

• 2 Ekim 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Adamları ile Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında denizde hizmete uygunluğunun bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri içeriğine göre teyidi,

• İşe başvuran ve/veya çalışmaya hak kazanan başvuru sahibi, ücret, ikramiye, ikramiye, fazla mesai, eğitim, çalışma yeri ve şartlara ilişkin tedbirleri İşyerinde de geçerli olan benzer işleri kabul etmiş sayılacak. Aksi takdirde bir aylık deneme süreci içerisinde hizmet sözleşmenizi iptal etme hakkınız bulunmaktadır.

• Güvenlik kontrolü ve kayıt araştırması olumlu ise nitelikli adaylar yerleştirilecektir.

• Bu bağlamda işe başlayan aday, Kurum tarafından sağlanan yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

• İşe alım süreciyle ilgili her türlü duyuru; Kuruluşun internet sitesindeki duyurular bölümünden yapılacaktır, adreslere başka duyuru gönderilmeyecektir.

• Başvuru sahipleri, başvuruda sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları/sınavları geçersiz sayılacak ve atamalarına devam edilmeyecektir. Randevu verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Hiçbir hak iddia edilemez ve kuruluşun Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerini uygulama hakları saklıdır.

EĞİTİM: Denizcilik alanı lisans düzeyin eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birisinden mezun olunması.

Kıyı Emniyeti işçi alımı yapıyor

 

Başvuru tarihi ve yeri

Kıyı Polisi alımı başvuruları 13 Mayıs – 17 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesi üzerinden yapılmaktadır. Hesap kullanıcı adı ve şifrenizi iş yeri başlığına “KIYI” yazıp arama yapın, ekranda reklam çıkacaktır.

Kıyı Emniyeti işçi alımı yapıyor