Kırıkkale Üniversite Hastanesine Kadrolu İşçi Alımı İşKUR'dan Başladı

Kırıkkale Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımının ardından sürekli işçi alımı için de duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kadrolu işçi alımının İŞKUR üzerinden başladığına yer verildi.

Kırıkkale Üniversite Hastanesine Kadrolu İşçi Alımı İşKUR'dan Başladı

Kırıkkale Üniversitesi kadrolu işçi alacak.

Kırıkkale Üniversitesi tarafından bugün İşKUR 'da bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda kadrolu olarak istihdam etmek üzere işçi alımı yapılacağına yer verildi. Temizlik görevlisi, özel güvenlik ve koruma meslek elemanı, hasta ve yaşlı bakımı elemanı kadrolarında istihdam etmek üzere 92 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1-2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu. Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanunun hükümleri Saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

3-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen Yapı, oluşum veya guruplara ya da Terör Örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Disiplin Mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5-Erkek adaylar için, Askerliğini yapmış olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

7-Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

8-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.(Atama Hak Kazanan Adaylardan İstenecek)

9-Üniversitemiz Merkez Kampüsü ve bağlı birimlerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

10-Her Aday İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

11-İŞKUR tarafından Kırıkkale Üniversitesine bildirilen aday listeleri ile Kura Çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyrular www.kku.edu.tr ve www.personel.kku.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Bu duyrular TEBLİĞ mahiyetinde kabul edilecek olup,ilgililere herhangi bir yazılı Tebligat yapılmayacaktır.

12-Mülakata, Açık İşgücü Sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Mülakaata girmeya hak kazanan adayların belirlenmesi ilgili Yönetmelik gereği NOTER KURASI ile yapılacaktır. (Açık işgücü sayısının 4 katı oranında aday çekilecektir)

13-Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

14-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile  yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup,tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

15-İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında Sürekli İşçi olarak İstihdam edilecektir.

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular internet üzerinden İŞKUR sayfasından başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir. 

esube.iskur.gov.tr

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Daha sonra işyeri türü kısmında kamu seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.