KGM Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor-İşte Personel Alımı Başvurusu

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine , Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna kamu personeli ataması yapılacak. Mülakatsız KPS puan üstünlüğüne göre yapılacak memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

KGM Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor-İşte Personel Alımı Başvurusu

KGM memur alacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine memur alımı için ilan yayımlandı. KPSS 2020/2 tercihleri kapsamında yapılacak memur alımında adayların Ankara'da istihdam edileceğine yer verildi. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yapılan memur alımında başvurular devam ediyor. Müracaatını yapmak isteyen adayların 7 Ocak tarihine kadar ÖSYM üzerinden tercihlerini iletmesi gerekmektedir. 

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamada kadrolar ve başvuruya dair bilgiler şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
  • Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
  • Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR VE TERCİH İLE NİTELİK KODLARI

KGM 'nin memur alımında özel şartlar ve başvuruya dair bilgiler şu şekilde:

Ankara'ya 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

3179    Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1129 - Büro Yönetimi
1130 - Büro Yönetimi ve Sekreterlik
5351 - Ofis Teknolojileri ve Yönetimi
8510 - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
8560 - Sekreterlik
9074 - Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
6225    M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olmak.

Tercih kodu: 290741035

Ankara'ya 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

4273    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
1362 - İletişim Tasarımı ve Yeni Medya
3215 - İletişim
5113 - İletişim Tasarımı
7168 - İletişim ve Tasarım
7212 - İletişim Tasarımı (Multimedia)
8132 - İletişim Sanatları
8327 - İletişim Bilimleri
9281 - İletişim Tasarımı ve Yönetimi
9442 - İletişim Tasarımı ve Medya
6225    M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olmak.

Tercih kodu: 390741051

Ankara 7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

4421    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4426    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
5105 - Ekonomi ve Finans
6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
4427    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3158 - Ekonometri
9359 - Finansal Ekonometri
4459    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3254 - Maliye
4322 - Muhasebe ve Maliye
8225 - Maliye-Muhasebe
6225    M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olmak.

Tercih Kodu : 390741052

Ankara 8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

4429    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3141 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
8312 - Çalışma Ekonomisi
4503    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3237 - Kamu Yönetimi
3313 - Siyaset Bilimi
3314 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
6225    M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olmak.

Tercih Kodu: 390741053

BAŞVURU

KGM'nin toplamda 20 VHKİ alımına başvuru yapacak adayların ais.osym.gov.tr adresine gitmesi gve bu adreste tercih kodlarını girerek tercihlerini ücretsiz yapması gerekmektedir. Başvurular 7 Ocak günü sona erecek.

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLAYIN