Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli 37 Personel Alımı Yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunlarından personel alınacağına yer verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli 37 Personel Alımı Yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

  • Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak:

1 Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2 2018 (Ortaöğretim) / 2020 ( Ön Lisans-Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

3 Nüfus cüzdanı örneği

4 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

5 Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1 Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2 *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

İlan metni için TIKLAYIN.PDF