Kapadokya Üniversitesi'nden 3 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; ‘Çeşitli bölümlerde görev yapmak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim üyeliğine yükseltilme ile atanma yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğrenim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadroları öğretim üyeleri alınacaktır’

Kapadokya Üniversitesi'nden 3 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Denildi.

Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adayların ilgili yönetmelik hükümleri gereğince asgari başvuru şartlarını yerine getiriyor olmaları gerekir. Kapadokya Üniversitesi web sitesinde ilan edilen evrakları süresi içerisinde üniversite meydanı, no:2/Mustafa Paşa Ürgüp Nevşehir'de bulunan üniversite reaktörlüğüne teslim etmeleri gerekir. Başvuru dosyasında eksik bir belge bulunması halinde, adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddiasında bulunamayacaktır.


Evrak Teslimi
Başvuru süresi, ilanın tarihinden itibaren 15 gündür ve süresi içerisinde yapılmayan, posta ya da e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuru yapamayacak.


Kapadokya Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru formu,
  • YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş,
  • Yayın listesi ile noter ya da resmi kurumlar tarafından onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi
  • T.C kimlik kartı ile nüfus cüzdanı örneği,
  • 2 tane vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına ad soyad ile başvurulan kadro yazılacaktır),
  • Başvuracak erkek adaylar ile ilgili askerlik durum belgesi,
  • Bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan bir adet dosya ve 4 adet CD kayıt örneği.

Hangi Bölüme Hangi Unvanda Akademik Personel Alınacak?

  • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'na çocuk gelişimi bölümü ya da programına kadro unvanı Dr. öğretim üyesi alınacak. Özel şartlar ise doktora derecesini çocuk gelişimi ya da okul öncesi eğitimi alananında tamamlamış olmak gerekir. Kadro sayısı 1,
  • Beşeri bilimler fakültesine İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü ya da programına Dr. öğretim üyesi alınacak ve özel şartlar ise doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birisini de almış olmak gerekir. Kadro sayısı 1,
  • Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’na ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümüne ya da programına Dr. öğretim üyesi alınacak. Özel şartlar ile ilgili genel itibariyle doktora derecesini siyaset bilimi alanında tamamlamış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda en az 5 yıl boyunca ders vermiş olmak gerekir. Kadro sayısı 1

Başvuru Şekli ve Zamanı
İlan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde evrakların teslimi ile Kapadokya Üniversitesi web sitesi üzerinden akademik personel alımı kategorisinden başvuru işlemlerinin yapılması gerekir.